PRISMA 1666: touchscreen-controlled art

PRISMA 1666 is touchscreen-controlled art | The Verge.